096 993 4567

Quảng cáo online

 

Quảng cáo Googleadwords:

+Google AdWords là một dịch vụ cho phép bạn chạy quảng cáo cho dịch vụ của mình một cách nhanh chóng trên trang tìm kiếm của Google.
+Quảng cáo Adwords được hiển thị cùng với kết quả tìm kiếm khi có ai đó tìm kiếm trên Google bằng một trong các từ khóa của bạn. Quảng cáo xuất hiện ở dưới ‘Liên kết được tài trợ’ trong cột bên cạnh của trang tìm kiếm và cũng có thể xuất hiện trong các vị trí khác phía trên kết quả tìm kiếm miễn phí. Bằng cách đó, bạn sẽ quảng cáo cho đối tượng quan tâm đến dịch vụ của mình trên trang web Mạng hiển thị trong Mạng Google đang phát triển.
+Với tỷ lệ lên tới 91% người dùng sử dụng trang web tìm kiếm thông tin, và 81% sử dụng mạng tìm kiếm Google để tìm kiếm các thông tin trực tuyến., quảng cáo Google Adwords sẽ đem lại hiệu quả cao cho chiến dịch kinh doanh và quảng cáo của bạn.

Quảng cáo FaceBook:

+Quảng cáo Game - apps
+Quảng cáo FaceBook
+Quảng cáo đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.
+Khoanh vùng quảng cáo theo vị trí địa lý, độ tuổi, giới tính...
+Có thể chạy nhiều mẫu quảng cáo song song, thay đổi nội dung quảng cáo nhanh chóng.
+Báo cáo rõ ràng, giúp đánh giá, điều chỉnh, tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo.
Đối tác